Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ACCESS CONTROL». – ΑΔΑ: 604846907Θ-Κ24

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ACCESS CONTROL».
Ημερομηνία: 23/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/09/2022 09:36:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 604846907Θ-Κ24
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου