ΧΕ-1351 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ & ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΟ ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΖ5Ο46907Θ-Ο0Ρ

Θέμα: ΧΕ-1351 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ & ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΟ ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 02/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2022 14:19:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ5Ο46907Θ-Ο0Ρ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου