ΧΕ-1355 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 645/2022 – ΑΔΑ: ΨΙΨΠ46907Θ-ΞΝΘ

Θέμα: ΧΕ-1355 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 645/2022
Ημερομηνία: 02/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 10:36:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΨΠ46907Θ-ΞΝΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου