ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΔΟΧ – ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΑΔΑ: ΨΧ6Θ46907Θ-9ΩΧ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΔΟΧ – ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημερομηνία: 04/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/08/2022 11:14:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ6Θ46907Θ-9ΩΧ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου