ΧΕ-1353 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 665/2022 & ΧΕ 478/2022 – ΑΔΑ: Ψ9ΧΡ46907Θ-1Ι3

Θέμα: ΧΕ-1353 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 665/2022 & ΧΕ 478/2022
Ημερομηνία: 02/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2022 14:18:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΧΡ46907Θ-1Ι3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου