ΧΕ-1356 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 992/2022 – ΑΔΑ: Ψ6ΔΦ46907Θ-8ΜΜ

Θέμα: ΧΕ-1356 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 992/2022
Ημερομηνία: 02/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 10:37:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΔΦ46907Θ-8ΜΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου