Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 992/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΖ5Ω46907Θ-7Χ4

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 992/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 08/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/08/2022 11:11:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ5Ω46907Θ-7Χ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου