ΧΕ-1372 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1001/2022 – ΑΔΑ: 9ΨΙΦ46907Θ-ΦΜΩ

Θέμα: ΧΕ-1372 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1001/2022
Ημερομηνία: 04/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2022 10:42:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΙΦ46907Θ-ΦΜΩ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου