ΧΕ-1357 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 849/2022 – ΑΔΑ: 9ΩΒ046907Θ-Γ72

Θέμα: ΧΕ-1357 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 849/2022
Ημερομηνία: 02/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 10:37:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΒ046907Θ-Γ72
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου