ΧΕ-1348 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 653/2022 – ΑΔΑ: 986Σ46907Θ-ΙΔ1

Θέμα: ΧΕ-1348 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 653/2022
Ημερομηνία: 02/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/11/2022 14:25:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 986Σ46907Θ-ΙΔ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου