Προκήρυξη πέντε θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας – ΑΔΑ: 980746907Θ-1ΓΠ

Θέμα: Προκήρυξη πέντε θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας
Ημερομηνία: 05/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/08/2022 14:41:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 980746907Θ-1ΓΠ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου