ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ – ΑΔΑ: 94ΗΣ46907Θ-ΛΝΥ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 05/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/08/2022 13:18:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΗΣ46907Θ-ΛΝΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου