ΧΕ-1354 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 675/2022 & ΧΕ 818/2022 – ΑΔΑ: 67Σ446907Θ-Ν23

Θέμα: ΧΕ-1354 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 675/2022 & ΧΕ 818/2022
Ημερομηνία: 02/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 10:36:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67Σ446907Θ-Ν23
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου