ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GAMBRO ΤΗΣ Μ.Τ.Ν . – ΑΔΑ: 661346907Θ-ΘΓΡ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GAMBRO ΤΗΣ Μ.Τ.Ν .
Ημερομηνία: 30/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/08/2022 09:13:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 661346907Θ-ΘΓΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου