Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1569/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 65ΠΕ46907Θ-Ζ2Ξ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1569/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 30/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/08/2022 12:49:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΠΕ46907Θ-Ζ2Ξ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου