ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ (ΧΩΡΙΣ LATEX) – ΑΔΑ: 64Μ046907Θ-4ΙΜ

Θέμα: ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ (ΧΩΡΙΣ LATEX)
Ημερομηνία: 17/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/08/2022 11:38:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64Μ046907Θ-4ΙΜ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου