Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 230/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 637Ψ46907Θ-5ΤΣ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 230/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 05/08/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/08/2022 13:13:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 637Ψ46907Θ-5ΤΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου