ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 5Χ40 – ΑΔΑ: Ρ6Ρ046907Θ-739

Θέμα: ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 5Χ40
Ημερομηνία: 12/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/07/2022 14:04:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ6Ρ046907Θ-739
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου