ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΔΑ: ΨΖΡΦ46907Θ-994

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημερομηνία: 05/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/07/2022 13:59:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΡΦ46907Θ-994
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου