ΧΕ-1148 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2023 – ΑΔΑ: ΨΒΥΙ46907Θ-ΜΜΩ

Θέμα: ΧΕ-1148 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2023
Ημερομηνία: 01/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/07/2022 09:20:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΥΙ46907Θ-ΜΜΩ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου