Π16Θ14-2022 – ΑΔΑ: ΨΒΟ646907Θ-Β0Κ

Θέμα: Π16Θ14-2022
Ημερομηνία: 01/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/07/2022 09:46:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΟ646907Θ-Β0Κ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου