4Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΔΑ: ΨΣΒ846907Θ-89Ε

Θέμα: 4Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ημερομηνία: 06/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/07/2022 08:51:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΒ846907Θ-89Ε
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου