ΧΕ-1196 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΑΔΑ: ΨΣΗΧ46907Θ-ΧΞ4

Θέμα: ΧΕ-1196 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 01/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 09:22:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΗΧ46907Θ-ΧΞ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου