Π13ΘΕΗΔ4-2022 – ΑΔΑ: ΨΨΣΙ46907Θ-Κ09

Θέμα: Π13ΘΕΗΔ4-2022
Ημερομηνία: 28/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/09/2022 11:24:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΣΙ46907Θ-Κ09
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου