ΜΕΛΑΝΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ – ΑΔΑ: ΨΜΙ546907Θ-Γ1Α

Θέμα: ΜΕΛΑΝΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ
Ημερομηνία: 08/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/07/2022 14:53:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΙ546907Θ-Γ1Α
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου