Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.170/2022 Σύμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια " CONTROL ΑΝΑΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ " από την εταιρεία ΑΛΦΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΑΕΒΕ. – ΑΔΑ: ΨΗΓ246907Θ-ΧΟΡ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.170/2022 Σύμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια
" CONTROL ΑΝΑΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ " από την εταιρεία ΑΛΦΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΑΕΒΕ.
Ημερομηνία: 13/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/07/2022 11:32:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΓ246907Θ-ΧΟΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου