4Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ – ΑΔΑ: ΨΗΔΘ46907Θ-ΔΕΙ

Θέμα: 4Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ
Ημερομηνία: 06/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/07/2022 08:47:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΔΘ46907Θ-ΔΕΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου