Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2213/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΗ2Ο46907Θ-Γ1Ρ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2213/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 04/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/07/2022 08:26:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ2Ο46907Θ-Γ1Ρ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου