«ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25Χ35cm», «ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α4 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ», «ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ», «ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟ» – ΑΔΑ: Ψ5ΟΒ46907Θ-ΙΨΣ

Θέμα: «ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25Χ35cm», «ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α4 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ», «ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ», «ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟ»
Ημερομηνία: 12/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/07/2022 09:43:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΟΒ46907Θ-ΙΨΣ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου