Π16ΘΕΗΔ3-2022 – ΑΔΑ: ΩΖΥΓ46907Θ-ΑΤΙ

Θέμα: Π16ΘΕΗΔ3-2022
Ημερομηνία: 06/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/07/2022 10:14:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΥΓ46907Θ-ΑΤΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου