4Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΔΑ: ΩΖΑ746907Θ-ΜΩ5

Θέμα: 4Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημερομηνία: 06/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/07/2022 08:21:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΑ746907Θ-ΜΩ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου