Π16ΘΕΗΔ6-2022 – ΑΔΑ: ΩΥΤΙ46907Θ-1Ο0

Θέμα: Π16ΘΕΗΔ6-2022
Ημερομηνία: 06/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/07/2022 09:36:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΤΙ46907Θ-1Ο0
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου