4Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΦΥΛΑΞΗ – ΜΑΝΔΡΑΚΑ ΚΑΛΗ – ΑΔΑ: ΩΧΝΚ46907Θ-568

Θέμα: 4Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΦΥΛΑΞΗ – ΜΑΝΔΡΑΚΑ ΚΑΛΗ
Ημερομηνία: 05/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/07/2022 11:57:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΝΚ46907Θ-568
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου