ΣΕΤ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ – ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ – ΑΔΑ: ΩΑ6446907Θ-ΙΔ4

Θέμα: ΣΕΤ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ – ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 12/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/07/2022 09:11:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ6446907Θ-ΙΔ4
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου