Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 489/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΖΧ546907Θ-ΜΣΛ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 489/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 08/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/07/2022 13:41:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΧ546907Θ-ΜΣΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου