Π16Θ42-2022 – ΑΔΑ: 9ΒΟΦ46907Θ-3Λ7

Θέμα: Π16Θ42-2022
Ημερομηνία: 05/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/07/2022 10:53:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΟΦ46907Θ-3Λ7
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου