ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΠΛΕ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ – ΑΔΑ: 9Β3846907Θ-ΣΓΖ

Θέμα: ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΠΛΕ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 08/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/07/2022 14:54:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β3846907Θ-ΣΓΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου