ΧΕ-1233 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΘΤΘ46907Θ-ΠΒ0

Θέμα: ΧΕ-1233 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 12/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/11/2022 14:28:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΤΘ46907Θ-ΠΒ0
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου