Π17Θ15-2022 – ΑΔΑ: 9ΡΑΧ46907Θ-ΧΞΡ

Θέμα: Π17Θ15-2022
Ημερομηνία: 22/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/07/2022 17:01:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΑΧ46907Θ-ΧΞΡ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου