ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΑΝΑΔ. 3 ΤΜΧ – ΑΔΑ: 9ΗΕΘ46907Θ-ΚΥ3

Θέμα: ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΑΝΑΔ. 3 ΤΜΧ
Ημερομηνία: 07/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 13:24:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΕΘ46907Θ-ΚΥ3
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου