ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ-ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΛΟΙΦΗ – ΑΔΑ: 9Ε4Ω46907Θ-7Ε4

Θέμα: ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ-ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΛΟΙΦΗ
Ημερομηνία: 08/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/07/2022 14:47:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε4Ω46907Θ-7Ε4
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου