Π16ΘΕΗΔ2-2022 – ΑΔΑ: 9Δ7346907Θ-Ρ21

Θέμα: Π16ΘΕΗΔ2-2022
Ημερομηνία: 04/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/10/2022 10:19:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Δ7346907Θ-Ρ21
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου