ΦΙΑΛΕΣ ΝΕΡΟΥ 500ML – ΑΔΑ: 92Ξ546907Θ-Ω2Ω

Θέμα: ΦΙΑΛΕΣ ΝΕΡΟΥ 500ML
Ημερομηνία: 13/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/07/2022 14:59:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 92Ξ546907Θ-Ω2Ω
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου