ΧΕ-1152 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΤΕΟ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2023 – ΑΔΑ: 6ΒΦΗ46907Θ-ΨΧΜ

Θέμα: ΧΕ-1152 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΤΕΟ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2023
Ημερομηνία: 01/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2022 10:52:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΦΗ46907Θ-ΨΧΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου