ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ – ΒΑΡΙΑΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΑΔΑ: 6Σ2Ξ46907Θ-8ΒΜ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ – ΒΑΡΙΑΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημερομηνία: 12/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/07/2022 14:27:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ2Ξ46907Θ-8ΒΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου