Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2069/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6Σ2046907Θ-Χ7Ξ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2069/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 29/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/07/2022 10:19:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ2046907Θ-Χ7Ξ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου