ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ_ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΑΨΟΥΛΟΡΗΞΗΣ 25G – ΑΔΑ: 6ΠΒΑ46907Θ-9ΣΝ

Θέμα: ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ_ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΑΨΟΥΛΟΡΗΞΗΣ 25G
Ημερομηνία: 12/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/07/2022 09:08:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΒΑ46907Θ-9ΣΝ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου