Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2675 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΩΓΛ46907Θ-8ΧΔ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2675 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 29/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/07/2022 11:31:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΓΛ46907Θ-8ΧΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου