Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1110 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΛΛΔ46907Θ-ΕΩΙ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1110 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 29/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/07/2022 09:40:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΛΔ46907Θ-ΕΩΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου