ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ- ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – ΑΔΑ: 6Κ0Φ46907Θ-ΕΛΖ

Θέμα: ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ- ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ημερομηνία: 07/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 14:28:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ0Φ46907Θ-ΕΛΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου